Preprava sypkých materiálov, agrokomodít, zemné práce

Vnútroštátna a medzinárodná preprava

O nás

Profil spoločnosti
Štefančík, s. r. o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 zakúpením prvého vozidla na prepravu sypkých materiálov LIAZ MTS706. Od samého vzniku firmy bolo hlavným zameraním uspokojiť klientelu v oblasti špecializovaných prepráv sypkých materiálov.

Postupným rozvojom spoločnosti sme sa „vrhli” i na iné odvetvia a to hlavne na prepravu agrokomodít. Darí sa nám prepravovať aj materiály v hutnom, sklárskom alebo stavebnom priemysle. Realizujeme dopravu sypkých komodít prevažne v štátoch strednej Európy. 

V roku 2014 sa naša spoločnosť pretransformovala na spoločnosť Štefančík, s.r.o.

Ponuka služieb

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákladná doprava a špedičná činnosť po štátoch strednej Európy. Štáty, ktoré tvoria prevažné ciele našich ciest sú predovšetkým Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a samozrejme Slovenská republika. Svojim zákazníkom sa snažíme ponuknúť logistické služby v zodpovedajúcej kvalite a cene. Naša firma teda poskytuje cestnú medzinárodnú prepravu a tiež vnútroštátnu prepravu sypkých meteriálu a agrokomodít.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v doprave máme skvelú orientáciu po celej strednej Európe. Pri vnútroštátnej doprave zabezpečujeme pre našich zákazníkov hlavne rozvozy komodít v rámci Slovenská republiky, prípadne do prepravy zahrnieme aj oblasť Moravy a Rakúska. Ponúkame rýchlu a spolahlivú prepravu tovaru za výhodne ceny, pre ktorú disponujeme dostatočne kvalitným vozovým parkom splňujúcim aj normy EURO6.

Preprava sypkých materiálov, agrokomodít, zemné práce

Preprava sypkých materiálov

Preravujeme následujúce komodity: obilie, pšenica, ovos, jačmeň, repka, slnečnica, štiepka, piesky, kamenivo, hnojivá, posypové soli, keramické materiály, uhlie, koks, krmiva, šroty, dolomit, vápenec, štrky, bentonit, sádrovec, sutina, zemina, stavebný odpad

Špedícia

Ako doplnok našich služieb pri zabezpečovaní medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy naša firma ponúka aj špedičné služby.

Zemné práce

Ponúkame širokú škálu služieb v oblastnej zemných prác: rekultivácia, demolácie, výkopové práce, úprava zeminy - terénne úpravy. Ďalej ponúkame odvoz/dovoz stavebnej sute, stavebného materiálu

Galéria

Cerifikácia

Kontakt

Kontakty

Ďalšie informácie